Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không? Tại sao lại có những đổi thay đó?

Theo em, chúng ta có cần biết những thay đổi đó không? Tại sao lại có những thay đổi đó?

Lời giải

- Chúng ta có cần biết những thay đổi đó. Vì biết những thay đổi đó mới biết được cội nguồn tổ tiên, ông bà, quê hương, dân tộc. Từ đó mới biết trân trọng biết ơn tổ tiên, ông bà...

- Có sự thay đổi là do trong cả một thời gian dài tổ tiên, ông bà,... đã cần cù lao động sáng tạo.