Theo em hai bức ảnh (Hình 65 và 66 trang 93 - SGK) phản ánh điều gì?

Theo em, hai bức ảnh trên phản ánh điều gì?

Lời giải

- Hai bức ảnh trên cho thấy sự phồn vinh của kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

- Hình 65 “Bãi đỗ ô tô ở Niu Oóc năm 1928”: hình ảnh một bãi ô tô chật kín những chiếc xe, thể hiện sự phát triển kinh tế công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Mĩ đứng đầu thế giới lúc bấy giờ.

- Hình 66 “Công nhân xây dựng cao ốc ở Mĩ”: cho thấy sự phát triển của ngành xây dựng cũng như sản xuất gang thép của Mĩ.