Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội ?

Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội?

Lời giải

Những công cụ góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội là: lưỡi cuốc, lưỡi cày, lưỡi liềm, lưỡi rìu,… được làm bằng đồng. Những công cụ bằng đồng này đã dần dần thay thế hẳn công cụ bằng đá.