Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì ?

Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện: 

Hiệp định Pa-ri quy định : Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ; phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam ; phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam ; phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.