Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Lời giải

- Những câu chuyện truyền thuyết, cổ tích kể về cây đa, bến nước, một ngôi chùa, sự hình thành một sự vật, hiện tượng nào đó... VD: Con rồng cháu tiên, Sơn Tinh - Thủy Tinh,…

- Những câu chuyện kể về tấm gương của những người có thành tích nổi trội, có công đối với quê hương, đất nước,… VD: Thần Đồng đất Việt, Thánh Gióng,…