Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Bài Tập và lời giải

Đặc điểm vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế của CHLB Đức

Đặc điểm vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng  như thế nào đến việc phát triển kinh tế của CHLB Đức.

Xem lời giải

Hãy nêu một số nét nổi bật trong dân cư-xã hội của CHLB Đức

Hãy nêu một số nét nổi bật trong dân cư-xã hội của CHLB Đức.

Xem lời giải

Dựa vào hình 7.12, hãy xác định các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-Phuốc, Muy-ních, Xtút-gát, Béc-lin và các ngành công nghiệp của những trung tâm đó.

Dựa vào hình 7.12, hãy xác định các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-Phuốc, Muy-ních, Xtút-gát, Béc-lin và các ngành công nghiệp của những trung tâm đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 60 SGK Địa lí 11

Vì sao có thể nói rằng CHLB Đức là một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới?

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SGK Địa lí 11

Hãy chứng minh rằng CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp-nông nghiệp phát triển cao.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”