Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀICác đại dương trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới là:- Thái Bình Dương- Bắc Băng Dương- Ấn Độ Dương- Đại Tây Dương