Tìm điểm khác nhau giữa nhóm quả hạch và nhóm quả mọng. Trong H.32 có những quả nào thuộc nhóm quả hạch, quả nào thuộc nhóm quả mọng. Thêm ví dụ về những quả mọng và quả hạch.

Tìm điểm khác nhau giữa nhóm quả hạch và nhóm quả mọng- Trong H.32 có những quả nào thuộc nhóm quả hạch, quả nào thuộc nhóm quả mọng.- Thêm ví dụ về những quả mọng và quả hạch.

Lời giải

Quả hạch có 1 lớp hạch cứng bao quanh hạt, quả mọng chứa toàn thịt quả

Nhóm quả hạch: Quả mơ, quả táo; nhóm quả mọng: Đu đủ, cà chua, chanh

VD: Quả hạch: Mận, đào; quả mọng: Nho, bí ngô,…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”