Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 117 SGK Toán 8 Tập 1

Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông.

Lời giải

- Diện tích hình vuông cạnh \(a\) là \(S = {a^2}\).

- Diện tích tam giác vuông có hai cạnh góc vuông \(a\) và \(b\) là: \(S = \dfrac{1}{2}ab\)