Trả lời gợi ý Bài 10 trang 24 SGK GDCD lớp 6

a) Qua truyện trên, em thấy Trương Quế Chi suy nghĩ, mơ ước những gì ?


Lời giải

Trả lời

Qua câu chuyện, em thấy Trương Quế Chi ước mơ trở thành nhà báo.

Trương Quế Chi suy nghĩ: Muốn trở thành nhà báo cần phải giỏi văn, phải viết hay, viết nhiều, phải có cảm xúc với cuộc sống, với thiên nhiên đất nước.

b) Bạn Trương Quế Chi đã làm như thế nào để thực hiện ước mơ đó ?

Trả lời

-  Trương Quế Chi đã cố gắng học thật giỏi;

-  Tập viết văn, làm thơ, quan sát;

-  Tập dịch thơ, dịch truyện từ tiếng Pháp ra tiếng Việt, tập làm thơ tiếng Pháp;

-  Vẽ tranh;

-  Tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội;

-  Tham gia “Câu lạc bộ thơ”, “Câu lạc bộ hài hước”;

-  Giúp đỡ gia đình...

c) Em học tập được gì ở bạn Trương Quế Chi ?

Trả lời

-  Qua câu truyện Điều ước của Trương Quế Chi em thấy mỗi người cần xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện và ước mơ lí tưởng của mình.

-   Phải biết tự giác, chủ động, tích cực trong học tập, trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

-  Có ý chí và quyết tâm cao để thực hiện được ước mơ lí tưởng của mình.

-  Những ước mơ đã trở thành động cơ của những hành động tự giác, tích cực của Trương Quế Chi đáng để chúng ta học tập và noi theo.