Trả lời gợi ý Bài 15 trang 39 SGK GDCD lớp 6

a)   Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào ?


Lời giải

Trả lời

- Một quần đảo hoang vắng.

- Rừng cây bị chặt, đồng ruộng thiếu nước, bị bỏ hoang.

- Trình độ dân trí thấp, trẻ em thất học nhiều.

b)   Điều đặc biệt trong sự đổi thay ở Cô Tô ngày nay là gì ?

Trả lời

Điểm đặc biệt là tất cả trẻ em trong huyện đến tuổi đi học đều được đến trường.

c)   Gia đình, nhà trường và xã hội đã làm gì để tất cả trẻ em được đến trường học tập ?

Trả lời

- Hội khuyến học huyện được thành lập.

- Lập ban đại diện cha mẹ từng trường để vận động trẻ đến trường

- Có chính sách hỗ trợ cho con em thương binh liệt sĩ, gia đình khó khăn, học sinh ở xa.

- Thầy cô giáo tình nguyện ở lại đảo dạy học lâu dài

- Xây dựng được nhiều trường học khang trang.

d)   Đối với mỗi người, việc học tập quan trọng như thế nào ?

Trả lời

Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng, có học tập, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.