Trả lời gợi ý Bài 16 trang 42 SGK GDCD lớp 6

a)   Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở ?


Lời giải

Trả lời

- Để bảo vệ lúa khỏi bị chuột phá hoại, ông Hùng đã chăng dây điện diệt chuột, ông Nở không biết nên bị điện giật chết.

- Hành vi đó của ông Hùng gây nên cái chết của ông Nở không phải là do cố ý.

b)   Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều gì ?

Trả lời

Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ ông Hùng đã phạm tội xâm hại đến tính mạng của người khác dù không cố ý, vì thế bị pháp luật xử phạt nghiêm khắc.

c) Theo em, đối với mỗi con người thì những gì là quý giá nhất ? Vì sao?

Trả lời

Đối với con người thì thân thể, tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm là quý giá nhất, cần phải giữ gìn và bảo vệ. Mọi việc làm xâm phạm đến thân thể, tính mạng của người khác đều là phạm tội.

d)   Khi thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải làm gì và làm như thế nào ?

Trả lời

Khi bản thân em bị người khác xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm thì em sẽ phản kháng để bảo vệ mình, sau đó em sẽ thông báo, tìm sự giúp đỡ của những người có trách nhiệm như: bố mẹ, thầy cô giáo, các chú công an...