Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6

Điều 73, Hiến pháp năm 1992 quy định: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác.

Lời giải

a)   Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ?

Trả lời

Nhà bà Hoà bị mất con gà mái và cái quạt bàn.

-Khi mất con gà mái:

+ Bà Hòa nghĩ: chỉ có nhà T bắt trộm.

+ Bà Hòa chửi đổng suốt ngày.

- Khi mất quạt bàn:

+ Bà Hòa nghĩ: chỉ có nhà T lấy.

+ Bà chạy sang nhà T đòi khám nhà, mẹ con T không cho, bà Hòa nghi ngờ và cứ xông vào khám nhà

b)  Theo em, bà Hoà hành động như vậy là đúng hay sai ? Tại sao ?

Trả lời

Bà Hòa hành động như vậy là sai, là vi phạm pháp luật.

Vì Điều 73, Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép”.

c)   Theo em, bà Hoà nên làm thế nào để có thể xác minh được nhà T. lấy trộm tài sản của mình mà không phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác ?

Trả lời

-  Phải dành thời gian theo dõi, quan sát.

-  Không tự ý xông vào lục lọi khám xét nhà T nếu nhà T không cho phép, làm như vậy là vi phạm pháp luật.

-  Báo với chính quyền các cấp để kịp thời can thiệp khi những nghi ngờ của mình là có cơ sở.