Trả lời gợi ý Bài 18 trang 46 SGK GDCD lớp 6

Em không đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư dán lại rồi đưa cho Hiền.

Lời giải

a)  Theo em, Phượng có thể đọc thư gửi Hiền mà không cần sự đồng ý của Hiền không ? Vì sao ?

Trả lời

Phượng không được đọc thư của Hiền, vì đó không phải là thư của Phượng. Dù Hiền là bạn thân của Phượng nhưng nếu không được sự đồng ý của Hiền thì Phượng không được đọc.

b)  Em có đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư, dán lại rồi mới đưa cho Hiền không ? Vì sao ?

Trả lời

Em không đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư dán lại rồi đưa cho Hiền vì như vậy là lừa dối Hiền, là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

c)   Nếu là Loan, em sẽ làm thế nào ?

Trả lời

Nếu là Loan, em sẽ giải thích cho Phượng hiểu không được đọc thư của Hiền khi không được Hiền đồng ý.

Nếu Phượng cố tình đọc là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.