Trả lời gợi ý Bài 2 trang 5 SGK GDCD lớp 6

a) Qua truyện trên, em thấy Bác Hồ đã tự học tiếng nước ngoài như thế nào ? (Nêu những chi tiết cụ thể trong truyện).

Lời giải

a) Qua truyện trên, em thấy Bác Hồ đã tự học tiếng nước ngoài như thế nào ? (Nêu những chi tiết cụ thể trong truyện).

Trả lời

Bác học thêm vào 2 giờ nghỉ (trong đêm). Bác nhờ những thuỷ thủ người Pháp giảng bài; viết 10 từ mới vào cánh tay để vừa làm, vừa nhẩm đọc; sáng sớm và buổi chiều tự học ở vườn hoa. Bác tra từ điển, nhờ người nước ngoài giảng.

b) Trong quá trình tự học, Bác Hồ đã gặp những khó khăn gì ? Bác đã vượt qua những khó khăn đó bằng cách nào ?

Trả lời

Bác không được học ở trường. Bác làm phụ bếp trên tàu, thời gian làm việc của Bác từ 17 — 18 giờ trong một ngày không có nhiều thời gian dành cho việc tự học. Bác học ngoại ngữ trong lúc vừa lao động kiếm sống vừa tìm hiểu cuộc sống các nước, tìm hiểu đường lối cách mạng.

Bác Hồ đã vượt qua những khó khăn đó với tất cả lòng quyết tâm, nghị lực và sự kiên trì của mình.

c) Cách học của Bác thê hiện đức tính gì ?

Trả lời

Cách học của Bác thể hiện đức tính siêng năng và sự kiên trì.