Trả lời gợi ý Bài 6 trang 15 SGK GDCD lớp 6

Đã hơn hai mươi năm, Hồng vẫn không quên thầy giáo cũ, bởi vì, những ngày đầu tiên đi học chị được thầy dạy viết chữ

Lời giải

a)   Vì sao chị Hồng không quên người thầy giáo cũ dù đã hơn hai mươi năm ?

Trả lời

Đã hơn hai mươi năm, Hồng vẫn không quên thầy giáo cũ, bởi vì, những ngày đầu tiên đi học, Hồng tập viết bằng tay trái, thầy giáo Phan đã cầm tay phải của Hồng để hướng dẫn Hồng tập viết, thầy khuyên nhủ Hồng bao điều. Dù đã hai mươi năm, Hồng vẫn nhớ và trân trọng lời chỉ bảo của Thầy.

b) Chị Hồng đã có những việc làm và ý định gì để tỏ lòng biết ơn thầy Phan 

Trả lời

Mặc dù đã xa thầy Phan đã lâu, nhưng tình cảm mà chị Hồng dành cho thầy là vô cùng sâu sắc, chị đã viết thư gửi đến thầy, lưu lại quyển sổ ngày trước thầy dạy. Chị có ý định muốn về thăm thầy để tỏ lòng biết ơn lòng biết ơn sự chăm sóc, dạy dỗ của thầy.