Trò chơi học tập: Bé là con ai?

Trò chơi học tập: Bé là con ai?

Cô giáo phát những tấm phiếu bằng giấy màu cho học sinh và yêu cầu mỗi cặp học sinh vẽ 1 em bé hay 1 bà mẹ, 1 ông bố của em bé đó. 

Cô giáo thu tất cả các phiếu đã vẽ hình lại, tráo đều để học sinh chơi. 

Mỗi học sinh được phát một phiếu, nếu học sinh nhận được phiếu có hình em bé, sẽ phải đi tìm bố hoặc mẹ của em bé. Ngược lại, ai có phiếu bố hoặc mẹ sẽ phải đi tìm con mình. 

Ai tìm được bố hoặc mẹ mình nhanh nhất là thắng, những ai hết thời gian quy định vẫn chưa tìm thấy bố hoặc mẹ mình là thua. 

Lời giải

- Tại sao chúng ta tìm được bố, mẹ cho các em bé? 

Vì dựa vào những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. 

- Qua trò chơi, các em rút ra điều gì? 

Ta rút ra được: Mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình .