Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?

Lời giải

 

Hình

Trường hợp

Biến đổi

Giải thích

 

2

 Cho vôi sống vào nước

Hoá học

Vôi sống khi thả vào nước đã không giữlại được tính chất của nó nữa, nó đã bị biến đổi thành vôi tôi dẽo quánh, kèm theo sự toả nhiệt.

 

3

 Xé giấy thành những mảnh vụn

Vật lý

Giấy bị cắt vụn vẫn giữ nguyên tính chất, không bị biến đổi thành chất khác.

 

4

 Xi măng trộn cát

 

Vật lý

Xi măng và cát thành hỗn hợp xi măng cát, tính chất của cát và xi măng vẫn giữ nguyên, không đổi

 

5

 Xi măng trộn cát  và nước

 

Hóa học

Xi măng trộn cát và  nước thành vữa xi măng, tính chất hoàn toàn khác với tính chất của ba chất tạo thành nó là cát, xi măng và nước

 

6

 Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ

 

Hoá học

Dưới tác dụng của hơi nước trong KK, chiếc đinh bị gỉ tính chất của đinh gỉ khác hẳn tính chất của đinh mới

 

 

7

Thủy tinh ở thể lỏng sau khi được thổi thành các chai, lọ, để nguội thành thủy tinh ở thể rắn

 

Vật lý

Dù ở thể rắn hay thể lỏng, tính chất của thủy tinh vẫn không thay đổi