Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên?

Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên?

Lời giải

Vi khuẩn có phân bố rất rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”