Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi?

Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi?

Lời giải

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lý Bí:

- Nhân dân căm ghét chế độ đô hộ nên đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc khởi nghĩa .

- Nghĩa quân có tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, quyết tâm đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập dân tộc.

- Có sự lãnh đạo tài tình của Lý Bí.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”