Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán?

Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Hán?

Lời giải

Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán vì:

- Biết mình không thể đủ sức chống lại quân của Ngô Quyền.

- Hi vọng nhờ quân Nam Hán bảo vệ quyền lực mới cướp được của mình. Đây là một hành động phản bội, bán rẻ Tổ quốc.