Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?

Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?

Lời giải

Mã Viện được chọn làm chỉ huy quân xâm lược vì:

- Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lắm mưu nhiều kế.

- Đã từng chinh chiến ở phương Nam.