Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

Lời giải

Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa do: chính sách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường đã làm cho nhân dân rất căm phẫn, sẵn sàng nổi dậy chống lại.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”