Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Lời giải

Nhà Hán giữ độc quyền về sắt vì muốn:

- Kìm hãm sản xuất.

- Hạn chế nhân dân sản xuất vũ khí để chống lại chúng.