Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Lời giải

Nhà Hán vẫn tiếp tục đưa người Hán sang ở nước ta vì chúng vẫn muốn thực hiện âm mưu đồng hóa nhân dân ta.