Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Lời giải

Nhờ Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven nước Mĩ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.