Vì sao sông miền Trung ngắn và dốc?

Sông ở miền Trung ngắn và dốc vì ...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Sông ở miền Trung ngắn và dốc vì lãnh thổ miền Trung hẹp ngang, nhiều núi đâm ngang ra biển.