Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá?

Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá? 

Lời giải

So sánh việc làm gốm với việc làm công cụ đá:

- Làm gốm: phức tạp vì phải phát hiện được đất sét, trải qua quá trình nhào nặn thành các đồ đựng với nhiều loại hình dáng khác nhau, rồi đem nung với nhiệt độ thích hợp cho khô cứng.

- Làm công cụ đá: đơn giản hơn, vì chỉ cần ghè đẽo hoặc mài những tảng đá có hình thù sẵn.