Với khí hậu như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng gì ?

Với khí hậu như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Với khí hậu gió mùa nóng ẩm như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng rậm nhiệt đới.