Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Lời giải

Xăng dầu được sử dụng chủ yếu trong việc vận hành máy móc, phương tiện đi lại.