Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?

Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?

Lời giải

Người tối cổ

Người tinh khôn

- Hầu như có thể đi, đứng bằng hai chân.

- Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô về phía trước,…

- Trên cơ thể còn bao phủ bởi một lớp lông mỏng.

- Công cụ: sử dụng hòn đá được ghè đẽo thô sơ.

- Dáng đứng thẳng (như người ngày nay).

- Thể tích hộp sọ lớn hơn, trán cao, hàm không nhô về phía trước như Người tối cổ.

- Lớp lông mỏng không còn.

- Đã biết chế tạo công cụ sắc bén hơn, tra cán vào công cụ,…