Xi măng thường được dùng để làm gì ?

Xi măng thường được dùng để làm gì ?

Lời giải

Xi măng trộn với cát và nước tạo thành vữa xi măng, khi khỏ trở nên cứng, không bị rạn, không thấm nước. Vữa xi măng thường được dùng để trát tường, trát các bể chứa, xây nhà.