Nếu ta công nhận rằng: Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó?

Nếu ta công nhận rằng: Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó?

Lời giải

Không có thực vật sau khi mưa lớn → đất bị xói mòn → lấp dòng sông, suối → nước không thoát kịp, tràn xuống các vùng thấp → lũ lụt. Những nơi không giữ được nước → hạn hán.