Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày? Để phân biệt chúng theo công dụng, người ta đã chia chúng ra thành các nhóm cây khác nhau VD.

Đề bài

- Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày?

- Để phân biệt chúng theo công dụng, người ta đã chia chúng ra thành các nhóm cây khác nhau VD:

- Tìm thêm 1 số cây khác ở địa phương, điền vào bảng

- Đọc bảng trên em có nhận xét gì?

Lời giải

- Thực vật có thể cung cấp cho chúng ta: Lương thực, thực phẩm, dược phẩm, nguyên liệu sản xuất,  …

- Nhận xét: thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt, có ý nghĩa kinh tế lớn: Làm thức ăn cho sinh vật, cung cấp nguyên liệu sản xuất, dược liệu, làm cảnh...

Mỗi loài cây có tác dụng khác nhau, một cây cũng có thể có nhiều tác dụng khác nhau.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”