Bài 1 trang 64 SGK Sinh học 6

Đề bài

Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Lời giải

+ Đặc điểm bên ngoài của lá:

     - Phiến lá: mỏng, có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá để hứng được nhiều ánh sáng.

     - Gân lá: trải rộng khắp mặt lá để nâng đỡ phiến lá và vận chuyển các chất.

     - Cuống lá: đính lá vào thân, cành cây để lá được nâng lên và nhận được ánh sáng.

+ Cách sắp xếp lá trên cây:

     - Kiểu sắp xếp: mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

     - Mục đích: nhận được nhiều ánh sáng từ các hướng khác nhau.